Startpagina

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.” (2 Petrus 1:19)

Helaas kunnen we vanwege het coronavirus nu niet samenkomen. Na de zomer hopen we de studies over de Tabernakel te kunnen vervolgen.

We wensen iedereen goede Paasdagen.

Onze Hogepriester leeft!

Thema bijbelstudieseizoen 2019-2020 De tabernakel 


De tabernakel illustreert ons het Nieuwe Verbond. Ja, dat leest u goed. Gegeven onder het Oude Verbond spreken de materialen, de Ark en het gouden reukofferaltaar, de tafel met toonbroden en de kandelaar, de tent, het koperen brandofferaltaar en koperen wasvat ons van het geloof en de dienst van onze Here Jezus Christus. Hij is de altijd blijvende Hogepriester naar de ordening van Melchizedek geworden. We leren aan de hand van de zichtbare afbeelding, de tabernakel, over Zijn verborgen dienst en positie. En zodoende leert u over die van u, als u gelooft in Hem en Zijn Woord, de Bijbel. 

U bent van harte welkom op de bijbelstudieavonden! 

Bijbelstudie Heerde

Over ons.....

 

Wij zijn christenen uit Heerde en omgeving die maandelijks een bijbelstudieavond organiseren.

We geloven in God zoals Hij zich openbaart in Zijn Woord. Om Hem beter te leren kennen, bestuderen we de bijbel. Dat doen we op deze avonden ook met elkaar. Het bijbelonderwijs wordt verzorgd door Bert Rietberg. Er is volop gelegenheid om op deze avonden vragen te stellen.

 

U bent van harte welkom op deze avonden. Zie voor de data de Agenda.

De studies zijn op deze site na te luisteren via Studies beluisteren

De studies en samenvattingen van het seizoen 2018-2019 zijn te vinden onder Archief.