Startpagina

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.” (2 Petrus 1:19)

Bijbelstudie 11 april (viering Brood en Beker) naluisteren


Deze studie was de laatste van het seizoen 2023/2024. 

Zolang de opname van de gemeente nog niet is geweest, krijgen de studies een vervolg na de zomer. 

We hopen elkaar weer te treffen op 19 september en elke volgende 3e donderdag van de maand.

Data 2024/2025:

19-9, 17-10, 21-11, (19-12), 16-1, 20-2, 20-3, 17-4Vredig in dienst

Seizoen 23/24 is Romeinen aan de orde geweest. In dit bijbelboek lezen we belangrijke geestelijke waarheid die hét fundament is van het leven van de gelovige. Dat betreft natuurlijk niet zijn 'oude' leven. Daar is (juridisch gezien) mee afgerekend, omdat Eén voor allen stief. Maar de gelovige is niet dood voor God. Hij is gerechtvaardigd uit het geloof en heeft vrede bij God door de Here Jezus Christus. En kent u het tegenwoordige werk van onze Vredevorst? Hij verzamelt zich in onze tijd een volk voor Zijn Naam, (de Gemeente). Degenen die in Hem geloven, trekt Hij uit deze tegenwoordige boze eeuw en plaatst Hij in Zijn (nu 'alleen nog' hemelse) Koninkrijk. Hij maakt hen bovendien bekwaam om Hem te dienen. De gelovige leeft niet onder de wet (oude verbond), maar uit genade (nieuwe verbond). Bent u vrijgemaakt om dienstkecht te zijn van de Allerhoogste? Ook dan, van harte uitgenodigd op de bijbelstudieavonden. Neemt u uw bijbel mee? We lezen uit de Statenvertaling.


Bijbelstudie Heerde

Over ons.....

 

Wij zijn christenen uit Heerde en omgeving die maandelijks een bijbelstudieavond organiseren.

We geloven in God zoals Hij zich openbaart in Zijn Woord. Om Hem beter te leren kennen, bestuderen

we de bijbel. Het bijbelonderwijs wordt verzorgd door Bert Rietberg.

De studies zijn op deze site na te luisteren via tabblad Studies beluisteren