Archief

Archief

Onderwerp seizoen 2018-2019:


In Mattheüs 24 en 25 wordt de fase van Gods Heilsplan, na de opname van de Gemeente beschreven. De geschiedenis gaat dan verder voor het Joodse volk met de zgn. 70ste week van Daniël. Gods Heilsplan loopt uiteindelijk, na de bekering van het Joodse volk en alle volkeren en het Messiaanse rijk, uit in de nieuwe schepping. 

Dit archief betreft het seizoen 2018-2019. De studies zijn gegeven door Christina Raymakers.

De button van de geluidsbestanden (G) zijn zwart, die van de geschreven samenvattingen (S) zijn oranje .