Studies beluisteren

Door te klikken op de button wordt de studie van die opnamedatum afgespeeld.

Studies beluisteren

Onderwerp seizoen 2019-2020:


Dit seizoen staat de tabernakel centraal in de bijbelstudies. Het is een omvangrijk onderwerp waar we veel van kunnen leren. Want de tabernakel, de materialen en voorwerpen beelden vele geestelijke waarheden uit. Ze spreken over de Here Jezus Christus, onze eeuwig blijvende Hogepriester, en over Zijn dienst. We leren uit de beelden ook onze positie als gelovigen na de opstanding. Wat een rijkdom deze zaken te weten!